GÓI CƯỚC 3G/4G THÁNG

MAXS

4GB

Giá cước: 50.000 VND/ Tháng

Soạn: H6 MAXS Gửi 1543

30 ngày sử dụng

Đăng ký

MAX300

30GB

Giá cước: 300.000 VND/Tháng

Soạn: H6 MAX300 Gửi 1543

30 ngày sử dụng

Đăng ký

MAX200

15GB

Giá cước: 200.000 VND/Tháng

Soạn: H6 MAX200 Gửi 1543

30 ngày sử dụng

Đăng ký

MAX100

5.8GB

Giá cước: 100.000 VND/ Tháng

Soạn: H6 MAX100 Gửi 1543

30 ngày sử dụng

Đăng ký

60G

60GB

Giá cước: 50.000 VND/ Tháng

Soạn: H6 60G Gửi 1543

30 ngày sử dụng

Đăng ký

MAX

3.8GB

Giá cước: 70.000 VND/Tháng

Soạn: H6 MAX Gửi 1543

30 ngày sử dụng

Đăng ký

BIGSV

5GB

Giá cước: 50 000 VND/ Tháng

Soạn: H6 BIGSV Gửi 1543

30 ngày sử dụng

Đăng ký

BIG300

36GB

Giá cước: 300.000 VND/Tháng

Soạn: H6 BIG300 Gửi 1543

30 ngày sử dụng

Đăng ký

BIG200

22GB

Giá cước: 200.000 VND/Tháng

Soạn: H6 BIG200 Gửi 1543

30 ngày sử dụng

Đăng ký

BIG120

12GB

Giá cước: 120.000 VND/ tháng

Soạn: H6 BIG120 Gửi 1543

30 ngày sử dụng

Đăng ký

BIG90

7GB

Giá cước: 90.000 VND/Tháng

Soạn: H6 BIG90 Gửi 1543

30 ngày sử dụng

Đăng ký

BIG70

4.8GB

Giá cước: 70.000 VND/Tháng

Soạn: H6 BIG70 Gửi 1543

30 ngày sử dụng

Đăng ký

MAXSV2

1.2GB

Giá cước: 35.000 VND/Tháng

Soạn: H6 MAXSV2 Gửi 1543

30 ngày sử dụng

Đăng ký

iconkhachhang.png

Hỗ trợ khách hàng

Từ 08h - 21h00
icontongdai.png

Tổng đài bán hàng & hỗ trợ

18001091
iconemail.png

Email liên hệ với chúng tôi

vinaphonevn.com.vn@gmail.com
back-to-top.png