GÓI CƯỚC 3G/4G NGÀY

D7

1.2G

Giá cước: 7.000 VND/Ngày

Soạn: H6 D7 Gửi 1543

1 ngày sử dụng

Đăng ký

D2

2GB

Giá cước: 10.000 VND/Ngày

Soạn: H6 D2 Gửi 1543

1 ngày sử dụng

Đăng ký

GÓI CƯỚC 3G/4G THÁNG

MAXS

4GB

Giá cước: 50.000 VND/ Tháng

Soạn: H6 MAXS Gửi 1543

30 ngày sử dụng

Đăng ký

MAX300

30GB

Giá cước: 300.000 VND/Tháng

Soạn: H6 MAX300 Gửi 1543

30 ngày sử dụng

Đăng ký

MAX200

15GB

Giá cước: 200.000 VND/Tháng

Soạn: H6 MAX200 Gửi 1543

30 ngày sử dụng

Đăng ký

MAX100

5.8GB

Giá cước: 100.000 VND/ Tháng

Soạn: H6 MAX100 Gửi 1543

30 ngày sử dụng

Đăng ký

60G

60GB

Giá cước: 50.000 VND/ Tháng

Soạn: H6 60G Gửi 1543

30 ngày sử dụng

Đăng ký

MAX

3.8GB

Giá cước: 70.000 VND/Tháng

Soạn: H6 MAX Gửi 1543

30 ngày sử dụng

Đăng ký

BIGSV

5GB

Giá cước: 50 000 VND/ Tháng

Soạn: H6 BIGSV Gửi 1543

30 ngày sử dụng

Đăng ký

BIG300

36GB

Giá cước: 300.000 VND/Tháng

Soạn: H6 BIG300 Gửi 1543

30 ngày sử dụng

Đăng ký

BIG200

22GB

Giá cước: 200.000 VND/Tháng

Soạn: H6 BIG200 Gửi 1543

30 ngày sử dụng

Đăng ký

BIG120

12GB

Giá cước: 120.000 VND/ tháng

Soạn: H6 BIG120 Gửi 1543

30 ngày sử dụng

Đăng ký

BIG90

7GB

Giá cước: 90.000 VND/Tháng

Soạn: H6 BIG90 Gửi 1543

30 ngày sử dụng

Đăng ký

BIG70

4.8GB

Giá cước: 70.000 VND/Tháng

Soạn: H6 BIG70 Gửi 1543

30 ngày sử dụng

Đăng ký

MAXSV2

1.2GB

Giá cước: 35.000 VND/Tháng

Soạn: H6 MAXSV2 Gửi 1543

30 ngày sử dụng

Đăng ký

GÓI TÍCH HỢP THOẠI/SMS/3G&4G

VD89

60GB

Giá cước: 89 000 VND/Tháng

Soạn: H6 VD89 Gửi 1543

30 ngày sử dụng

Đăng ký

VD89P

120GB

Giá cước: 89 000 VND/Tháng

Soạn: H6 VD89P Gửi 1543

30 ngày sử dụng

Đăng ký

GÓI CƯỚC KHÁC

V10

10 phút gọi

Giá cước: 1.000 VND/ Ngày

Soạn: H6 V10 Gửi 1543

1 ngày sử dụng

Đăng ký

DT30

7G

Giá cước: 30.000 VND/ Tuần

Soạn: H6 DT30 Gửi 1543

7 ngày sử dụng

Đăng ký

DT20

1 GB

Giá cước: 20 000 VND/ Tuần

Soạn: H6 DT20 Gửi 1543

7 ngày sử dụng

Đăng ký

iconkhachhang.png

Hỗ trợ khách hàng

Từ 08h - 21h00
icontongdai.png

Tổng đài bán hàng & hỗ trợ

18001091
iconemail.png

Email liên hệ với chúng tôi

vinaphonevn.com.vn@gmail.com
back-to-top.png